Zdravie a bezpečnosť v stavebníctve

Zdravie a bezpečnosť sú relevantné pre každú firmu, ktorá bola kedy vytvorená, takže je nesmierne dôležité, aby ste sa uistili, že rozumiete zákonným požiadavkám, ktoré musíte dodržiavať ako zamestnávateľ. To zahŕňa zabezpečenie všetkých zamestnancov: na plný úväzok, na čiastočný úväzok, stážistov a ďalších ľudí okolo seba, ako sú: zákazníci, susedia a verejnosť sú bezpečné. Ďalej sú uvedené niektoré tipy týkajúce sa rôznych kategórií zamestnancov v stavebníctve vo vzťahu k zdraviu a hlavný dodávateľ Existujú tri akcie, ktoré musia vykonávať hlavné dodávatelia podľa zákona. Ide o riadenie projektov, angažovanosť dodávateľov a zapojenie pracovných síl. Projektový manažment znamená, že musíte plánovať, riadiť a monitorovať fázu výstavby, aby ste sa ubezpečili, že sa vykonáva bezpečne a že nikto neohrozí zdravie. Záväzok dodávateľa zahŕňa poskytovanie informácií a pokynov pri monitorovaní spolupráce a koordinácie medzi dodávateľmi. Zapojenie pracovnej sily znamená zaistiť, aby bola pracovná sila vyvíjaná, informovaná, vyškolená a konzultovaná o zdraví a bezpečnosti.

Koordinátor CDM Štyri naliehavé body, ktoré musí koordinátor CDM dodržiavať, sú poradenstvo a pomoc, koordinácia a spolupráca, informácie o predbežnej konštrukcii a súlad s návrhom. Musíte poradiť a pomôcť klientovi, čo treba urobiť, aby ste dodržali CDM 2007. Počas fázy plánovania a prípravy by ste mali koordinovať a spolupracovať. Musíte identifikovať a zhromaždiť informácie o predbežnej konštrukcii a nakoniec zabezpečiť, aby projektanti dodržiavali svoje povinnosti CDM. Klient Ako klient potrebujete tiež prijať opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti. Mali by ste posúdiť kompetentnosť tých, ktorí sa podieľajú na zmluvách o výstavbe, a poskytnúť informácie o predbežnej konštrukcii Na významných projektoch musí byť vymenovaný koordinátor CDM a hlavný dodávateľ. Mali by ste zaviesť dohody o riadení projektov a preskúmať to v rámci všetkých verejných obstarávaní v rámci akcie. Pracovník Pri dodržiavaní noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti nie sú len manažéri, ale aj pracovníci. Ako pracovník by ste sa mali starať o svoje vlastné zdravie a bezpečnosť a zdravie a bezpečnosť ostatných, ktorí môžu byť ovplyvnení tým, čo robíte alebo nečiníte. Mali by ste spolupracovať so svojím zamestnávateľom a ostatnými ľuďmi, s ktorými pracujete - s klientmi alebo spolupracovníkmi, a povzbudiť ich, aby udržali pracovisko v bezpečí. Nikdy by ste nemali zneužívať alebo zasahovať do čokoľvek, čo je poskytované čisto pre zdravie a bezpečnosť.

Celkovo musí byť každá osoba, ktorá sa podieľa na obstarávaní, školená v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavať pravidlá stanovené zákonom. To má chrániť vás a ostatných okolo vás, predchádzať a znižovať riziko nehôd a niekedy aj smrteľných nehôd.izolacia steny