Mezaninové podlahy a plánovací povolení

Rozdíl mezi schvalováním stavebních předpisů a stavebním povolením. Stavební předpisy stanoví minimální standardy výstavby, které musí být splněny. Schvalování stavebních předpisů je získáno od oddělení stavebního dozoru místního úřadu nebo od schváleného inspektora (privatizačního oddělení pro řízení budov provozovaného společností geodetů nebo podobně). Povolení k projektování je získáno od územního plánování obce. Je-li to nutné, je to zákonný zákonný požadavek a týká se dopadu vývoje na okolní komunitu a podniky.

Schválení stavebních předpisů je vždy vyžadováno pro mezipatrovou podlahu, pokud není místo, kde je společnost Crown vyňata. Plánování povolení je občas vyžadováno také.Mezzanine podlahy a územní povolení.Problém plánování souhlasu s ohledem na mezipatrové podlahy nejprve přišel na pozornost asi před 15 lety, a od té doby se více formalizoval v některých aplikacích.Všeobecně plánovací souhlas není nutné pro mnoho mezaninových zařízení, existují však případy, kdy místní úřady zahrnovaly specifické požadavky na plánování, které vyžadují, aby byla v průmyslových prostorách instalována taková podlaha, aby se zajistilo, že nedochází k nepřiměřenému tlaku na parkovací místa a dopravních pohybů nad rozvojem průmyslových budov, které poskytují mimo městské kancelářské prostory.Projektová aplikace se od té doby stala nezbytnou pro maloobchodní mezipatře mimo městu, ale zůstává neobvyklá u neobchodních případů.

Pokud plánujete mezipatro v průmyslové budově, zejména pokud vytvoříte kancelářské prostory a tam je tlak na parkování, nepředpokládejte, že pro taková podlaha není vyžadováno stavební povolení. Získejte rady. Tyto obecné informace se týkají plánovacích předpisů týkajících se mezipatrových podlah v Anglii a má pouze orientační charakter. Každá aplikace musí být posouzena na základě vlastních zásluh. Je vždy rozumné ověřit jakékoliv omezení, které ovlivňují váš konkrétní projekt, což je úloha, s níž bude váš dodavatel mezipodlažních podlah připraven k pomoci.fukane izolacie